:: 1394/SATA/기타
  :: SCSI cable
  :: 젠더/터미네이터
HOME >각종케이블/젠더
1394/SATA/기타 | SCSI cable | 젠더/터미네이터 |
 
제품사진
제품명
회사명
가격
구매
비교
    SCA80F/IDC50M 젠더
   SCA80F/IDC50M 젠더  
GDS
별도문의
    HD50F/HD50F
   HD50F/HD50F  
GDS
별도문의
    HD50F/DB25M 젠더
   HD50F/DB25M 젠더  
GDS
별도문의
    CN50M/DB25F 젠더
   CN50M/DB25F 젠더  
GDS
별도문의
    CN50F/CN50F
   CN50F/CN50F  
GDS
별도문의
    IEEE1394 6-4 CABLE
   IEEE1394 6-4 CABLE  
GDS
별도문의
    IEEE1394 6-6 CABLE
   IEEE1394 6-6 CABLE  
GDS
별도문의
    USB A-B CABLE
   USB A-B CABLE  
GDS
별도문의
    USB A-A CABLE
   USB A-A CABLE  
GDS
별도문의
사양을 비교하고자 하는 제품을 선택하신 후, 를 누르세요(최대 4개)

[이전] 1 2 3 4 5 [다음]

Copyright ⓒ (주)굿데이타스토리지 COMPANY All Rights Reserved.    
TEL : 02-719-4745/6 서울특별시 용산구 한강로2가 15-13 나진상가19동 나-316호
대표자 : 정기정 / 개인정보관리책임자 : 최준남
E-mail : travis2177@hanmail.net
사업자등록번호 : 1068622645 / 통신판매신고번호: 용산 제 07489호