:: 1394/SATA/기타
  :: SCSI cable
  :: 젠더/터미네이터
HOME > 각종케이블/젠더 >젠더/터미네이터
 
제품사진
제품명
회사명
가격
구매
비교
    SCSI 터미네이터- Act[CN50M]
   SCSI 터미네이터- Act[CN50M]  
GDS
별도문의
    HD68F/CN50M 젠더
   HD68F/CN50M 젠더  
GDS
별도문의
    HD68F/HD50M 젠더
   HD68F/HD50M 젠더  
GDS
별도문의
    HD68F/HD68F
   HD68F/HD68F  
GDS
별도문의
    HD68F/HD68F BRACKET 젠더
   HD68F/HD68F BRACKET 젠더  
GDS
별도문의
    HD68F/IDC50F ACTIVE (슬림형) 젠더
   HD68F/IDC50F ACTIVE (슬림형) 젠더  
GDS
별도문의
    HD68M/CN50F 젠더
   HD68M/CN50F 젠더  
GDS
별도문의
    HD68M/HD50F 젠더
   HD68M/HD50F 젠더  
GDS
별도문의
    HD68M/IDC50M ACTIVE (슬림형) 젠더
   HD68M/IDC50M ACTIVE (슬림형) 젠더  
GDS
별도문의
사양을 비교하고자 하는 제품을 선택하신 후, 를 누르세요(최대 4개)

[이전] 1 2 3 [다음]

Copyright ⓒ (주)굿데이타스토리지 COMPANY All Rights Reserved.    
TEL : 02-719-4745/6 서울특별시 용산구 한강로2가 15-13 나진상가19동 나-316호
대표자 : 정기정 / 개인정보관리책임자 : 최준남
E-mail : travis2177@hanmail.net
사업자등록번호 : 1068622645 / 통신판매신고번호: 용산 제 07489호